@ Internatl Security Cluster on Facebook
LT | EN

Mūsų veikla apima (bet neapsiriboja):


strateginę komunikaciją (žinutės, naratyvai, temos)

kibernetinį saugumą (apsauga nuo ddos atakų, apsauga nuo finansinių nusikaltimų IT, skaitmeninių nusikaltimų analizė)

apmokestinamų muitu paslaugų ir prekių judėjimo stebėseną ir kontrolę, elektroninės kovos priemones ir kontr-priemones

sprendimų priėmimo procesus (apsauga ir tobulinimas)

vadovavimo, kontrolės, komunikacijos ir kompiuterinių sistemų apsaugą ir vystymą (tinklai, tyrimai ir technologinis vystymas bei inovacijos saugumo srityje)

tarptautinį bendradarbiavimą (saugumo srityje)

bendrus produktus, paslaugas ir mokymo programas kartu su švietimo įstaigomis

viešąjį švietimą informacinio saugumo ir kitais klausimais

saugumo sektoriaus produktų ir paslaugų komercializavimą

psichologinės įtakos matavimus

kovos su propaganda priemones

bendradarbavimą su įstatymų leidėjais, švietimo ir mokymo institucijomis, dalyvavimą bendrose darbo grupėse


Įspėjimas neteisėta veikla užsiimantiems asmenims: nėra tokios vietos, kurioje galite nuo mūsų pasislėpti

Copyright © 2015 - 2023 International Security Cluster